Serc

De geschiedenis van Ridderkerk

De geschiedenis van de Gemeente Ridderkerk en omstreken

De gemeente ridderkerk is afkomstig uit het ambacht of het dorp Riede. Het werd in 1373 getroffen door een eerste overstroming. In 1374 en in 1375 werd het getroffen door een 2de en een 3de overstroming. In 1332 was de waal in Heerjansdam en in Oostendam afgedamd,terwijl er tegelijkerteit ook een sluis was gebouwd. De Riederwaarden werden voorlopig opgeheven en enkele honderden inwoners die hadden hun toevlucht ergens anders gevonden. Het land dat ten oosten van de lagendijk lag, werd in het jaar 1404 voor het eerst droog gelegd. In het jaar 1441 werd het land aan de westelijke kant drooggelegd. Zo zijn de polders Oud- en Nieuw Reijerwaard ontstaan. Tot op heden heten ze ook nog steeds zo. De eerste bewoning dat was aan de oostendam waar de de Molendijk en de Pruimendijk was. Op 20 oktober 1446 heeft Magriete van Comene de ambachtsvrouw van Ridderkerk de regels opgesteld voor een geordend bestuur. Deze regels bevatte o.a. regels voor de vererving, verkopingen,rechtsplegingen en boetes voor loslopend vee. In 1448 is de herbouw voor de voormalige Sint Joris kerk begonnen. Deze kerk heet tegenwoordig de Singelkerk.De herbouw van de Sint Joris kerk is op de oude fundering gedaan. De herbouw was in 1451 helemaal voltooid. De kerk staat gevestigd in de polder Nieuw Rijerwaard. In rijsoord was er in het jaar 1336 ook een kerkgebouw, dit kerkgebouw heeft er vanwege zijn slechte staat tot 1832 gestaan. Daarna heeft deelgemeente Rijsoord en Strevelshoek zich toegevoegd aan de gemeente Ridderkerk. Door de jaren heen zijn er 5 dorpskernen ontstaan: Ridderkerk,Slikkerveer,Bolnes,Rijsoord en Oostendam. Van oorsprong was Ridderker een gemeente van akkerbouw en veeteelt. De meeste boeren gingen in de 17de eeuw ook aan de vlasbewerking doen en daardoor hadden zij gemengde bedrijven. De meeste vlasboeren woonden aan de Pruimendijk,Waaldijk en de lagendijk. Een enkeling woonde aan de Molendijk. Een behoorlijk vlasbedrijf noemde zich Vlasstelling maar dit bedrijf is in 1970 beĆ«indigd. De scheepsbouw is in de tweede helft van de 19de eeuw tot ontwikkeling gekomen. Aan de nieuwe Maas waren vanaf Bolnes tot aan Slikkerveer scheepswerven te vinden. De scheepswerven brachten een enorme ontwikkeling op gang. Dat waren zowel de infrastruktuur als aan de werkgelegenheid. Er werden eerst houten zeilschepen gebouwd en na het jaar 1870 kwamen de eerste ijzeren schepen van de werf af. Rond het jaar 1870 was de Malaise scheepsbouw reparatie goed te voelbaar in Ridderkerk. Na het verdwijnen van de de vlasindustrie en de scheepsbouw  heeft de ontwikkeling van de ruim opgezette en goed ontsloten bedrijfsterreinen vooral schone bedrijven naar Ridderkerk gebracht

Het gemeentehuis

Tot het jaar 1865 vergaderde de gemeenteraad in het Reghthuis of wel Sint Joris. Het was gevestigd aan de Molendijk. Ook was er in dat jaar de 50 jarige herdenking van de slag bij Waterloo. In het Reghthuis had er bij de gelegenheid de dronken kastelein Rijsdijk de burgermeester en de gemeenteraad beledigd. Naar aanleiding van de dronkenschap van de kastelein hadden de Burgermeester en de Wethouders besloten om een eigen gemeentehuis te gaan kopen of te gaan bouwen. In het jaar 1866 is er een nieuwe gemeentehuis gebouwd op de oude Waalburg dat was gevestigd op de Lagendijk. Dit gemeenthuis heeft tot 1909 er gestaan. In het jaar 1910 is er op dezelfde plaats een nieuw gemeentehuis gebouwd. Dat gemeentehuis is bekend geworden vanwege de mooie blinden. Het gemeentehuis was ingericht als gemeentehuis maar ook was het voor een gedeelte ingericht als een rijkstelegraaf en een postkantoor, Het gebouw werd in 1980 afgebroken vanwege de slechte staat, en ook als gevolg van de ontwikkeling en de herindeling van het centeum. Op de datum 11 maart 1980 heeft de voormalige koniging Beatrix het nieuwe gemeentehuis geopend. In het jaar 2005 is dit zelfde gebouw helemaal gerenoveerd, en door middel van een loopbrug  is het oude gemeentehuis verbonden met het nieuwe gemeentehuis. Dat nieuwe gemeentehuis is gevestigd aan het koningsplein, dat in 2005 in gebruik is genomen. 

De vlag en het wapen van de gemeente Ridderkerk

 De gemeente Ridderkerk heeft een eigen wapen en een eigen vlag. Het wapen is  op 24 juli 1816 formeel vastgesteld. De beschrijving was: "Van sijnople,  beladen met den Ridder St. Joris, den draak doorstekende, alles van zilver."Dit  wapen is nog steeds het logo van ridderkerk. De kleuren van het wapen komen  terug in de gemeentevlag van Ridderkerk. De gemeentekleuren zijn groen met  wit.