Serc

werkgelegenheid

Werkgelegenheid Ridderkerk

 Ridderkerk koestert z'n werkgelegenheid. Met 1 arbeidsplaats per 2,4 inwoners scoort Ridderkerk heel hoog. De gemeente wil de inwoners ook in de toekomst graag werk dichtbij huis kunnen aanbieden. Dan moeten we nĂș een antwoord vinden op een aantal vragen die er op korte termijn aankomen. Een gemeente die z'n inwoners werk in eigen plaats kan bieden, heeft een streepje voor. Zo'n gemeente geeft ook blijk van een duurzame blik. En veel banen dragen ook weer bij aan een gezonde bevolkingsopbouw, weer een andere uitdaging. Ridderkerk heeft nu veel werkgelegenheid in eigen huis, maar er zijn ook bedreigingen: in de toekomst daalt het aantal banen in de haven en in de tuinbouw, de kantoor- en dienstensector zijn ondervertegenwoordigd. De gemeente wil investeren in verbreding van de werkgelegenheid. Bijvoorbeeld door kruisbestuiving van bestaand en nieuw bedrijfsleven en door het aantrekken van andere sectoren. De nautische industrie zou wel eens perspectief kunnen bieden voor de werkgelegenheid van morgen. Een andere oplossing is het versterken van de relatie tussen onderwijs en werkgelegenheid.

 

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de Diversiteit Ridderkerk